VISI

Melahirkan usahawan berintegriti dan kompetitif  di pasaran global.


MISI

Melebarkan keusahawanan Malaysia Baharu terutama dari golongan berpendapatan rendah dari setiap lapisan geopolitik.


FUNGSI

  1. Menggubal dasar pembangunan usahawan dan PKS yang inklusif dan berdaya saing termasuk memacu pembangunan golongan B40, M40 dan usahawan sosial;
  2. Menyelaras pelaksanaan dasar pemilikan ekuiti Bumiputera;
  3. Menjadi pemudah cara (facilitator) kepada usahawan dan PKS memulakan perniagaan termasuk menyelaras tabung/dana keusahawanan dan PKS;
  4. Mewujudkan kerjasama dan jaringan strategik dengan pihak swasta di peringkat persekutuan, negeri dan antarabangsa;
  5. Merancang serta melaksanakan aktiviti-aktiviti penggalakan dan pembudayaan keusahawanan dan PKS; dan
  6. Menyelaras pembangunan PKS serta Bumiputera dalam industri-industri strategik seperti automotif, aeroangkasa, renewable energy, ekonomi digital dan industri halal.