Organisasi yang diakreditasi melalui SEA akan menerima faedah berikut:

  1. Disenaraikan pada direktori awam yang membolehkan bakal pelanggan mendapat akses maklumat mengenai sesuatu perusahaan sosial.
  2. Dimasukkan dalam kempen Buy-for-Impact, bagi menggalakkan sektor swasta dan sektor awam untuk mendapatkan produk/servis daripada perusahaan sosial. 
  3. Mendapat akses kepada pembiayaan dan sokongan - dari semasa ke semasa, MEDAC dan agensi bakal menawarkan pelbagai bentuk sokongan tambahan untuk SE yang diiktiraf tertakluk kepada syarat yang ditetapkan.
  4. Menyertai jaringan perusahaan sosial ternama di Malaysia – memperoleh akses kepada pelbagai program, rangkaian dan peluang kerjasama serta pertukaran ilmu dan pengalaman dengan perusahaan SE yang ternama di Malaysia.
  5. Layak memohon untuk dipertimbangkan oleh Kementerian Kewangan bagi penderma yang menyumbang sumbangan tunai di bawah Subseksyen 44(11C) Akta Cukai Pendapatan. (10% penderma korporat & 7% penderma individu)